Du er her

Cultivator analyse - grundlag for handling

Når vi taler om udvikling, er det ikke nok at vide, hvor vi vil hen. Det er lige så vigtigt at vide, hvor vi er lige nu! Cultivators brede analyseprogram giver konkret og implementerbar indsigt i situation lige nu, så den korrekte udviklingsplan kan fastlægges og aktiviteter prioriteres.

Cultivator kunde-undersøgelse

Cultivator kundeundersøgelse giver faktuel viden om dine kunders tilfredshed - med din virksomhed - dit produktudbud - dit sælgerkorps - jeres evne til at forstå kundens situation og skabe værdi. Dette er første skridt mod styrkede kunderelationer og en større andel loyale kunder. Den største værdi, din virksomhed har, er den relation, der er skabt til markedet. Profilyze kan måle dette helt konkret.

Se yderligere information om Cultivator kundeundersøgelse her

Cultivator medarbejder-undersøgelse

Vi tager temperaturen på følgende: Nærmeste leder - afdelingen - arbejdsklimaet - kommunikationen og medarbejdernes fremtidsplaner. Med fokus på medarbejdernes trivsel giver vi konkrete anbefalinger. Dette danner basis for forbedringer af arbejdsmiljøet. Den enkelte medarbejder bliver hørt og sammenholdet forbedres. Positive bivirkninger er lavere sygdomsfravær og større produktivitet.

Se yderligere information om Cultivator medarbejderundersøgelse her

Cultivator APV

APV - Bøvl eller bundlinje. For mange virksomheder er APV ensbetydende med bøvl og besvær. ”Det koster tid - masser af tid”. Mange finder APV’en nyttesløs. Det er blot ”noget vi gør, fordi vi skal”. Tænk i stedet APV som en værdiskabende aktivitet, der ikke nødvendigvis skal trække på de interne ressourcer. Profilyze APV gennemføres med et minimum af interne ressourcer, men giver maksimalt udbytte – lige til at implementere.

Se yderligere information om Cultivator APV her

Cultivator person- og sælgerprofil

I salg opnås resultater gennem forskellige tilgange og processer. Forskning har vist, at succes i salg mere skal findes i sælgerens adfærd end i kvaliteten og antallet af sælgerens kunderelationer. Cultivators Sælgerprofil kan indgå i enhver performance- eller udviklingsdialog med sælgere, som et værktøj til at finde nye veje til at skabe bedre salgsresultater. 

Sælgerprofilen åbner for større viden om sælgerens foretrukne adfærd i salget og konstruktive dialoger herom. Sælgerprofilen identificerer fem generelle sælgerroller med forskellige tilgange til salget, og måden de skaber resultater på:

  • Udfordrende sælger
  • Selvkørende sælger
  • Hårdtarbejdende sælger
  • Problemløsende sælger
  • Relationsskabende sælger

HVORDAN bruges sælgerprofilen?

I arbejdet med Sælgerprofilen har vi en dialog med sælgeren om sælgerens præferencer og kompetencer inden for de forskellige sælgerroller. Vi udfordrer sælgerens bevidsthed om egne styrker og svagheder i forskellige salgssituationer. På baggrund af Sælgerprofilen udarbejder vi en konkret handlingsplan, som skal styrke den fortsatte udvikling og dialog med nærmeste leder. Med indsigt i sælgerens foretrukne adfærd kan ledelse, træning og coaching af sælgeren målrettes, så sælgerens fulde potentiale udfoldes.

Sælgerprofilen er en tillægsrapport, der genereres efter udfyldelse af PeopleTools Personprofil. 

Se yderligere information om Cultivator Sælgerprofil her

Kontakt os

Vi har arbejdet med analyser i mere end 20 år og har gennemført kunde- og medarbejderanalyser for både store og mindre virksomheder med kunder og medarbejdere rundt i hele verden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Associeret Partner Bo Bræmer
Mobil: +45 22 69 80 70
bob@cultivator.com