Du er her

Cultivator Plustid – Bæredygtig ledelses- og forbedringskultur

Hvorfor fokus på Cultivator Plustid?

Ved I, at jeres organisation har skjult tid - tid, som kan høstes og bruges til det, der har værdi for lige netop jer? Tid er i høj kurs, den er værdifuld. Udnyttes den rigtigt og til den del af ressourcerne, som skaber værdi, er det plustid – forkert bliver det hurtigt til minustid, som har mange forklædninger. Minustid har ingen værdi. Arbejd på alle niveauer med konceptet Cultivator Plustid og oplev, hvordan jeres organisation bliver til en bæredygtig kulturforbedrende organisation, der udnytter tid og ressourcer mere optimalt og skaber merværdi – hurtigt og effektivt.

Hvad kan Cultivator Plustid?

Mange års erfaringer i arbejdet med konceptet Cultivator Plustid har bevist, at organisationer, der målrettet og tålmodigt arbejder med bæredygtig kulturforbedrende aktiviteter, i højere grad bliver mere resultatskabende. Gennem en helhedsorienteret indsigt, med fokus på aktivering af synergierne og adfærden mellem systemer (indretninger og arbejdsgange) og mennesker (mentalitet og motivation), skabes bedre rammer for trivsel, arbejdsglæde og faglighed, der bidrager til en bæredygtig ressourceoptimering. Med udgangspunkt i et Top Down og Bottom Up set up samt et team-orienteret engagement, skabes en kulturel adfærd, som bygger på gensidig tillid og motivation. Altså en organisation, som ”lever” gennem selvledende og selvstyrende teams, der skaber merværdi og overskud.

Cultivator Plustid stræber også efter det bedste

Cultivator Plustid konceptet har et udspring i og inspiration fra nogle af verdens stærkeste tankesæt med hensyn til at få mere ud af det, der nu engang er - plads, tid, mennesker, udstyr, m.v. (LEAN Thinking oa.) og de mest effektive kommunikationsmodeller med hensyn til positiv tænkning, tale og adfærd. Vi tilbyder kortlægning af organisationens potentialer, træning af evner, færdigheder og kompetencer samt i brugen af metoder og værktøjer for direktioner, ledere og medarbejdere, der stræber efter et World Class performance niveau.

Inspireret?

Er du blevet nysgerrig og ønsker at høre mere, er du velkommen til at kontakt os for et uddybende møde.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Associeret partner Tom Sander Holsaae Klan
Mobil +45 20 66 17 01
tsk@cultivator.com