Du er her

Hvordan opnår du effekt?

Få og enkle faktorer er afgørende

Cultivator har gennemført udviklingsprocesser i Skandinavien, store dele af Europa, USA og Asien og det er vores erfaring, at størst impact opnås gennem nogle få og enkle faktorer.

Der skal gennemføres en omhyggelig foranalyse således at udviklingsprocessen kan designes i forhold til kundens nuværende situation, fremtidige strategi og øvrige målsætninger.

Afsættet skal være i konkrete situationer fra hverdagen, hvilket sikrer øjeblikkelig efterfølgende brug.

Udviklingsprogrammet skal være meget involverende med et højt aktivitetsniveau og en udfordrende pædagogik.

Programmet skal indeholde få, anvendelige modeller og værktøj og et stort element af træning.

Programmet skal gennemføres over flere moduler med opgaver og aktiviteter mellem modulerne.

Ledelsen skal være direkte involveret og lederne skal trænes og forpligtes i forankringen af den nye adfærd.

Og så må det gerne være sjovt